Bloglar

14 Mart Tıp Bayramı


14 March 2023 | Tuesday

Tıp Bayramı'nın Hikayesini Biliyor Muydunuz?

Tıp Bayramı'nın Hikayesini Biliyor Muydunuz?

1919 yılında İstanbul İngiliz işgali altında olup o günlerde tıp öğrencileri eğitimlerine devam etmeye çalışırlar.

Osmanlı'nın ilk tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de öğrenimine devam eden 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran ve fakülte tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

Günümüzde de yaşadığımız her zorlu şartta büyük emek veren sağlık alanındaki tüm çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyoruz.

×